Doetinchem Spreekt

Schrijf u hier in! Geef uw mening en denk samen met ons na over uw leefomgeving!

Uw meningen, ideeën, daadkracht en kennis zijn erg belangrijk in keuzes die ons maar ook u aangaan. Wij hebben uw mening, ideeën en daadkracht dan ook nodig. Daarom vragen wij u om (gratis) lid te worden van het inwonerspanel ‘Doetinchem Spreekt’. Als u lid bent, kunt u via dit panel circa viermaal per jaar input geven over allerlei onderwerpen die u (direct of indirect) aangaan.

Als lid van Doetinchem Spreekt heeft u direct invloed op de kwaliteit van uw leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten. Doet u mee? Daar staat natuurlijk ook wat tegenover! Leden krijgen daarom inzicht in de resultaten van de onderzoeken waar u aan meedoet en een toelichting van de gemeente op wat zij met alle input doen.

Mocht u liever willen meedoen via schriftelijke vragenlijsten, dan kunt u uw adres doorgeven via het telefoonnummer 0575 84 3738. Bij ieder onderzoek ontvangt u vervolgens een vragenlijst per post die u kosteloos kunt terugsturen.